Phòng học ngoại ngữ tương tác Trường Lê Ngọc Hân

Một tiết học sử dụng bảng tương tác ở Trường tiểu học Lê Ngọc Hân

details-images

Style Sitting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %